یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389

توسط: مشتاق مرگ

نظرات (3)

چاپ

لا اله الله چیزی که مدعیان وهابی به آن اعتقاد ندارند

 

قولوا لا اله الا الله تفلحوا 

 

این اولین دعوت پیامبر اسلام بود و این اولین چیزی بود که از ما خواسته شد اما جالب این است که می فرماید این را بگوئید تا رستگار شوید این یعنی این که اگر کسی واقعا و از ته دل این جمله را بگوید رستگار خواهد شد 

 

سوال : چرا با این وجود وهابی ها رستگار نمی شوند : 

 

پاسخ : وهابیت یکی از پیچیده ترین حربه های شیطانی است که بعد از رحلت حضرت روسول اندک اندک در بین کسانی که به اهل سنت معروف شده بود با نظرات شخصی به نام ابن تیمه جا افتاد نظرات وی که بعدها در قرن یازده همجری قمری توسط محمد عبدالوهاب که توسط مستر همفر جاسوس پلید انگلیسی به جان اسلام افتاد  

 پیروان این فرد بعدها هر حرکتی را در اسلام مترادف شرک معرفی کردند به طوری که نماز خواندن با مهر یا همان خاک شرک شد سلام کردن به پیامبر به خاطر زنده نبودن ! آن حضرت شرک شد / توسل شرک شد ( وابتغوا الیه الوسیله ) فاعتصموا بحبل الله جمیعا و ... شرک شد /  

 

اما در مقابل در کمال شگفتی مشاهده کردیم که شراب خوردن با بوش برای راض آمریکا برای مفتیان وهابی شرک نبود و رقصیدن با شمشیر در کنار بوش هم شرک نبود  و خیلی چیزهای دیگر هم بود که شرک نبود : 

 

فقط لا اله الله بود که شرک بود