سه‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1388

توسط: مشتاق مرگ

نظرات (0)

چاپ

کفر به طاغوت کلید شناخت صحیح در عصر فتنه

و من یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی

 

در روزگار فتنه خیز کنونی کلیدهائی برای درک حقیقت هست که خیلی مهم و کارگشا هستند کلید اول : کفر به طاغوت هستش یعنی هر ادعائی که طاغوتها ( با محققینشون کار نداریم  ) می کنند دروغه مگه اینکه به فرض ... عکسش ثابت بشه ؛ یعنی ایمان نداشتن به حرفهای بی بی سی BBC و صدای آمریکا VOA یهنی منبع نکردن اونها یعنی ایمان نداشتن به ثروت اندوزان و خونخواران بین المللی یعنی دروغ دونستن جایزه نوبلی که به شارون و باراک و این یارو اوباما و هر رئیس جمهوری که توی شرایط فعلی توی کشورهای استعمارگر و استحمارگر و سلطه گر روی کار می آد که حتما برا خودشونه !

کلید دوم : دوستی دوستان اهل بیت و دشمنی دشمنان اهل بیت ؛ یعنی به حرف و عمل اینو نشون بدی :  انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم که خیلی ها شاید دوستی دوستان رو ادعا کنند ولی هیچ وقت مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و مرگ بر منافقین که سمبل واقعیش مجاهدین به اصطلاح خلق هستند نمی گند اونها حتی برای ظاهر نمائی حتی برای ظاهر نمائی حتی برای ظاهر نمائی مرگ بر آمریکا نمی گند !!

 کلید سوم : فرمایش حضرت امام که اگه دشمن از شما تعریف کرد بدونید ایرادی تو کارتون هست که ماشاالله دیگه در مورد سران فتنه هیچ توضیح بیشتری نمی خواد 

 

به نقل از یک خط کوتاه