چهارشنبه 18 آذر‌ماه سال 1388

توسط: مشتاق مرگ

نظرات (0)

چاپ

لاله با لا شاهد روی خداست

 

اولین شرط مسلمانیست لا

پس چرا لا را نمی جوئیم ما

ما فقط به خاطر هر بت سرشت

غرق گشتیم آه در صد کار زشت

لا کلید گنج اسرار خداست

لا دوای درد بی درمان ماست

قلعه ای که حصن حق شد این دژ است

بی عذاب است هر که در این دژ نشست

سر زیبایی روی لاله هاست

لاله با لا شاهد روی خداست

گر چه باشد قبله وهابیان

هر شب و هر روز آنجا در میان

تا سفیر یانکیان سر می رسد

مفتی وهاب بر در می رسد

شیعه را داد از ولی حق حذر

لا نمی گوید به اربابش دگر