سه‌شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1389

توسط: مشتاق مرگ

نظرات (0)

چاپ

هرگز نشود با هم لا گفتن و لالائی

 

خوابیم و هنوز اینجا با خاطر رویائی 

یک ذره نمی جنبیم از ننگ تن آسائی 

 

جا دارد اگر مردیم در بستر خواب امروز 

از خود گله فرمائیم شیون نشود جائی